T-429

Externe inhuur

Status

Er komt in December een RIB naar de gemeenteraad met deze informatie conform toezegging begrotingsraad. Update december: wordt januari 2021.. Update januari: maand van aanlevering aan de raad wordt februari.
Update februari: wordt februari aan de raad gestuurd. Behandeling hiervan vindt plaats op 9 februari in de collegevergadering.
Update 10 februari: in het college besproken en wordt vooralsnog aangehouden ivm tekstuele aanpassingen. Volgt zo spoedig mogelijk.

Toezegging

Wethouder Bolderdijk zegt toe dat het college in samenwerking met de directie goed zal blijven onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt en hierover na het zomerreces zal rapporteren. Zo zal per domein worden gekeken naar de externe inhuur en naar overhevelingen die mogelijk ongedaan kunnen worden gemaakt. Eventuele nieuwe inhuur loopt allemaal via de directie. Ook wordt bezien welke opdrachten nog niet zijn uitgezet en eventueel kunnen worden verplaatst.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.