T-432

Werkzaamheden Emmakade

Status

Update: toelichting volgt in januari 2021 aan de gemeenteraad.
Update januari: tgv aftreden wethouder en daarop volgende portefeuilewisseling is extra overleg nodig. De RIB zal in februari aan de raad worden aangeboden.
Update februari: Het verzoek is in beeld te brengen welke bewoners voor en tegen de kap van de laatste vijf bomen aan de Emmakade waren. Daarnaast is verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de relatie van de overgebleven bomen met het leefklimaat in de woningen aan de Emmakade t.h.v. het Binnenhof. Dit onderzoeken moet worden opgestart, maar het vinden van een onderzoeksbureau met de juiste kennis vergt meer tijd dan gehoopt. De RIB zal in juni 2021 aan de raad worden gestuurd.
Update 17 juni: termijn wordt Q4.

Toezegging

Toegezegd wordt dat de raad geïnformeerd wordt over de plannen rondom de Emmakade voordat deze uitgevoerd worden. Ook zal er inzicht gegeven worden in de bewonersgroepen rondom de Emmakade.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.