T-434

Stand van zaken VRU en planning posten Harmelen en Zegveld

Status

Update 1/12: de raad wordt in Q1 2021 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
Update februari: volgens planning, derhalve Q1 2021.
Update 17/3: RIB wordt voorbereid, maar nadere afstemming met de VRU is nodig om een tijdspad rondom o.a. samenwerkingsovereenkomst en projectplan te kunnen geven. RIB volgt daarom in april.

Toezegging

•Burgemeester Molkenboer zegt toe de raad op de hoogte te houden over de vordering gesprekken met VRU en concrete planning posten Harmelen en Zegveld

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.