T-438

RIB tarieven afvalheffing

Status

Update december: De verordeningen voor 2021 liggen momenteel ter vasttelling voor aan de raad. Om informatie te geven over een vereenvoudiging van de tarieven is het goed om het huidige beleid eerst goed te evalueren. De mogelijkheid tot vereenvoudiging van de tarieven kan dan ook beter in beeld gebracht worden na de uitkomsten de evaluatie van het systeem van afvalinzameling in de gemeente Woerden. Deze evaluatie vindt plaats in het eerste halfjaar van 2021.
Update maart: De toezegging wordt verwerkt in de evaluatie afvalinzameling. Naar verwachting wordt de RIB door het college in juni aan de raad aangeboden. In deze RIB wordt teruggeken op het teruggavesysteem en tariefstelling. Een specifieke RIB over (vereenvoudiging) tarieven zal niet volgen.
Update 15 juni: helaas vertraagd in verband met werkdruk. De nieuwe termijn wordt oktober/november.

Toezegging

Wethouder Bolderdijk zegt toe dat voordat de tarieven worden vastgesteld de raad zal worden geïnformeerd over vereenvoudiging van de tarieven voor afvalheffing;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.