T-442

Rechtsmatigheidscontrole

Status

De raad zal hier in februari over worden geinformeerd.
Update januari: het rechtmatigheidsplan wordt in januari met de audtcommissie besproken en wordt daarna aan de raad aangeboden. Verwachting is dat deze eind februari naar de raad kan worden verzonden.
Update februari: deze wordt in februari opgesteld zodat deze de eerstvolgende AC in maart kan worden besproken
Update april 2021: het plan is opgesteld en besproken in de AC. Het punt is hiermee afgedaan.

Toezegging

Wethouder Bolderdijk zegt toe dat de raad dit jaar zal worden geïnformeerd over het plan m.b.t. de rechtmatigheidscontrole door het college voor volgende jaren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.