T-442

Rechtsmatigheidscontrole

Status

Toezegging

Wethouder Bolderdijk zegt toe dat de raad dit jaar zal worden geïnformeerd over het plan m.b.t. de rechtmatigheidscontrole door het college voor volgende jaren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.