T-443

Stand van zaken businesscases personeel

Status

Toezegging

Wethouder Bolderdijk zegt toe dat er een overzicht komt van de jaren 2023 en 2024 van de tabellen in de paragraaf Overhead en dat daarbij een goed onderbouwde stand van zaken wordt gegeven van de businesscase personeel en ook een inschatting wordt gegeven van de haalbaarheid van de stelpost/taakstelling 1,5 mln. structureel in 2024.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.