T-444

Foutieve telling tabel Eigen indicatoren programmabegroting

Status

Update februari: Medio februari / maart wordt het erratum opgesteld

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe een door de fractie van STERK Woerden geconstateerde foutieve telling in de programmabegroting te zullen laten corrigeren. Het betreft blz. 66 van de programmabegroting. Daarop staat een tabel over streefwaarden. Het getal in de tabel Eigen Indicatoren moet 900 zijn i.p.v. 300 (gezien over 3 jaren).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.