T-448

RIB heroriëntatie Sociaal Domein

Status

In maart 2021 wordt de raad geinformeerd op welke manier de maatschappelijke partners betrokken worden bij de herorientatie in het sociaal domein.

Update januari: We koppelen deze toezegging aan de voorjaarsnota 2021 (juni). Daarin nemen we een procesmatige update over de voortgang van de strategische herorientatie op en zullen we aangeven hoe partners hierbij betrokken zijn/worden.

Toezegging

De raad wordt geïnformeerd over hoe de maatschappelijke partners betrokken worden bij  de heroriëntatie in het sociaal domein.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.