T-451

Rapportage maatschappelijke/economische gevolgen COVID-19

Status

’De raad heeft op 24 september jl. de Strategische Heroriëntatie vastgesteld. Deze is in de begroting 2021-2024 verwerkt. Mede gezien de onvoorspelbaarheid van de effecten (diepte en lengte) is de covid uiteindelijk geen onderdeel geweest van de Strategische Heroriëntatie. Door middel van de periodieke rapportages wordt de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen. Wanneer het moment daar is dat er een inschatting gemaakt kan worden van de maatschappelijk economische gevolgen zullen wij dit in de rapportage meenemen’’
Griffie (20/11): Omdat de toezegging niet is meegenomen in de strategische heroriëntatie, maar de raad wel geïnformeerd moet worden over de maatschappelijke/economische gevolgen van COVID-19 wordt de periodieke rapportage van het college inzake COVID-19 opgenomen als aparte toezegging. Toezegging T-422 wordt daarmee op afgedaan gezet.

Toezegging

Wethouder Bolderdijk zegt toe de maatschappelijk economische gevolgen van COVID-19 te analyseren en in de strategische heroriëntatie mee te nemen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.