T-452

Raadsvoorstel uitvoering aanbevelingen duurzaam inkopen

Status

Toezegging

Wethouder de Weger zegt toe dat het college in het tweede kwartaal van 2021 met een raadsvoorstel aan de raad zal voorleggen hoe het uitvoering zal geven aan de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Het college zal jaarlijks over duurzaam inkopen rapporteren in de jaarstukken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.