T-453

Natuurinclusief bouwen Mijzijde Kamerik

Status

Dit zal als een eis worden meegenomen in de selectie. Dat wil zeggen: Als een inzending niet aan deze eis voldoet wordt deze niet beoordeeld en terzijde gelegd en ontheven van deelname

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe de strekking van de motie Natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen zoals aangenomen bij de raadsvergadering van 5 november 2020 bij dit project toe te passen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.