T-457

Repareren van oneerlijke gevolgen van harmonisatie
rioolheffingsrechten

Status

Update januari: termijn wordt april.
Update maart: de termijn is aangepast naar juni 2021.
Update april: de raad zal in juni 2021 worden geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Toezegging

Het amendement bij het raadsvoorstel belastingverordening 2021 (verordening rioolheffing) over het repareren van oneerlijke gevolgen van harmonisatie rioolheffingsrechten van de leden Van Leeuwen (LijstvanderDoes) en Den Boer (STERK Woerden) wordt ingetrokken na een toezegging van wethouder de Weger dat hij in gesprek zal treden met de gemeenteraad over deze problematiek.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.