T-458

Betaald parkeren P+R

Status

Update jan2021: zie status M-034; behandeling in raad februari

Update februari: het raadsvoorstel parkeerbeleid ((D21008131) is aan de raad aangeboden. Besluitvorming vindt plaats op 18 februari 2021.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe dat verhuisbewegingen mogelijk zijn in het gebied en dat hiervoor de normen worden aangehouden zoals deze voor Middelland zijn afgesproken. Ten aanzien van het al dan niet betalen voor de P+R zal op korte termijn een raadsvoorstel over parkeerbeleid aan de raad worden aangeboden, waarin ook de hele strook van de Poort van Woerden wordt meegenomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.