T-459

Themabijeenkomst samenwerking
Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties

Status

Update januari: Planning is voorzien voor de Thema-avond van 11 maart.

Toezegging

Vraag 4
Graag ziet het CDA Woerden in een volgende bijeenkomst met Ferm Werk ook de lokale werkgevers en
organisaties met wie Ferm Werk een samenwerkingsrelatie is aangegaan, of aan zou kunnen gaan, aan
tafel. Mogelijk kan de accountmanager Economische Zaken van de gemeente ook aansluiten. De onder
vraag 3 gevraagde raadsinformatiebrief kan hierbij worden betrokken. De vorm van deze bijeenkomst laten
wij graag over aan het college en de agendacommissie. Als deze bijeenkomst maar plaatsvindt vóór half
maart 2021. Dat geeft de raad ook gelegenheid hier nog wat van te vinden in het kader van de zienswijze
op de begroting Ferm Werk 2022. Is het college hiertoe bereid?
Antwoord:
Zoals aangegeven bij vraag 3 zijn de raamovereenkomsten waarmee nu gestart wordt bekend. We nemen
graag het idee over een bijeenkomst te organiseren. Wij stellen voor om de samenwerking mee te nemen
in deze thema-avond. We gaan met de griffie in gesprek voor datum en tijdstip, waarbij wij rekening houden
met de door u uitgesproken wens.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.