T-460

Extra informatie cameratoezicht stationsgebied

Status

Toezegging

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat een aantal zaken rond het cameratoezicht die tijdens de bijeenkomst zijn besproken nader toegelicht zullen worden. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen de camerabewaking in het stationsgebied, bijvoorbeeld naar preventie, de binnenstad en de gestalde fietsen bij Ferm Werk.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.