T-460

Extra informatie camerabewaking stationsgebied

Status

Update februari: de RIB is eind juni gereed.
Update juni: de Rib is 16 juni 2021 verstuurd naar de raad (D/21/022605). De zaak is hiermee afgedaan.

Toezegging

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat een aantal zaken rond de camerabewaking die tijdens de bijeenkomst zijn besproken nader toegelicht zullen worden. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen de camerabewaking in het stationsgebied, bijvoorbeeld naar preventie, de binnenstad en de gestalde fietsen bij Ferm Werk.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.