T-461

Addendum Woonvisie

Status

Update april 2021: de uitwerking van het addendum vindt nu plaats en volgt naar verwachting in Q3 2021.
Toezegging raadsvergadering 1 juni: Wethouder De Weger zegt toe inzichten over het daadwerkelijke aantal woningzoekenden in Woerden te betrekken bij het raadsvoorstel over het addendum op de Woonvisie en vooruitlopend hierop de raad te informeren over gemeentelijk grondbezit en gemeentelijke ontwikkeling van woningen als oplossing voor het woonprobleem;
13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden de Politieke Avond in december 2021.

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe dat het college in het tweede kwartaal met een addendum op de woonvisie komt. Daarin wordt ingegaan op goedkope koop en kleine woningen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.