T-464

Subsidieregeling Sociaal Domein

Status

Toezegging

Wethouder De Weger zegt het volgende toe:
- Toesturen van de subsidieregeling sociaal domein die het college recent heeft vastgesteld. Hij ziet dat als het toetsingskader voor de verstrekking van de subsidie. Vragen of debat kan de raad vervolgens agenderen aan de hand van dit document.
- De raad verder te informeren over te nemen stappen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.