T-468

Stappenplan Ferm Werk en rol van de gemeenteraad

Status

Update april 2021: In april wordt de raad geinformeerd over het te volgen stapenplan en de rol van de raad hierin.

Toezegging

Wethouder Becht zegt toe de raad middels een raadsinformatiebrief te zullen informeren over het te volgen stappenplan en hoe de raad daarin wordt betrokken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.