T-475

Uitvoering herstelwerkzaamheden ozb-wijziging

Status

Update april 2021: de aangepaste aanslagen worden 10 april bezorgd, met dagtekening 12 april

Toezegging

Wethouder de Regt zegt op voorspraak van de VVD-fractie toe dat hij in plaats van de in de raadsinformatiebrief genoemde termijn van vier weken, binnen tweeënhalve week na het raadsbesluit (25 maart) de brieven te zullen verzenden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.