T-478

Compensatie budgetoverhevelingen

Status

Indien daar aanleiding toe is dan zal de raad gelijktijdig met de jaarrekening 2020 hierover nader worden geinformeerd.

Toezegging

Wethouder De Regt zegt toe voor wat betreft categorie 3 budgetoverhevelingen 2020 in de geest van de motie ‘compensatie budgetoverhevelingen’ te zullen handelen, maar de motie niet als zodanig te kunnen uitvoeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.