T-480

Extra administratieve kosten ozb-wijziging

Status

Update 22 juni
Voor het corrigeren van het OZB-woningtarief 2021 hebben DataB Mailservice en Tog Nederland diverse werkzaamheden verricht.

Tog Nederland heeft het systeemtechnisch mogelijk gemaakt, de aanslagen herberekend en ambtshalve verminderingen aangemaakt. Data B Mailservice heeft de bestanden geconverteerd en de ambtshalve verminderingen geprint en verzonden. De totale kosten zijn € 27.684,86.

Toezegging

Wethouder De Regt zegt toe de raad te zullen informeren over de (extra) administratieve kosten die de verkeerd berekende tarieven met zich mee hebben gebracht.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.