T-486

Aanpassingen, knelpunten en stand van zaken parkeerbeleid

Status

Raadsvergadering 14 oktober: Wethouder Noorthoek zegt toe de aanpassingen op het parkeerbeleid voor te leggen aan de gemeenteraad.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe dat de raad in oktober wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over aanpassingen in het parkeerbeleid en knelpunten waar het college tegenaan is gelopen. Daarnaast ook over de stand van zaken van de werkgroep parkeerbeleid en zaken die op de korte termijn opgelost moeten worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.