T-487

Gemeentelijk grondbezit en gemeentelijke ontwikkeling van woningen

Status

Eind september ontvangt de raad het addendum op de Woonvisie. Gezien de samenhang met de punten die in het addendum komen en de planning van de raadsvergaderingen, zal dit punt ook bij dit raadsvoorstel betrokken worden.
13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond in december 2021.

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe inzichten over het daadwerkelijke aantal woningzoekenden in Woerden te betrekken bij het raadsvoorstel over het addendum op de Woonvisie en vooruitlopend hierop de raad te informeren over gemeentelijk grondbezit en gemeentelijke ontwikkeling van woningen als oplossing voor het woonprobleem;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.