T-489

Themasessie ontwikkeling stationsgebied/Poort van Woerden

Status

Wordt ingepland voor november 2021 waarbij genoemde punten aan bod zullen komen.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe in oktober of november 2021 een besloten avond te organiseren over de financiën van het gehele gebied (inclusief Middelland en Snellerpoort). Daarin wordt de (definitieve) uitvoering van fase 1 – stationsgebied - besproken en kan een doorkijk gegeven worden naar de daaropvolgende fases. Tijdens deze avond worden de gelden van de woonimpuls, de stand van zaken van het gebiedsfonds, de infrastructurele werken, de reserves, en een toelichting lobbytraject besproken. Over dit laatste onderwerp zal ieder jaar aan de raad gerapporteerd worden.
Elke fase van de ontwikkeling van het stationsgebied wordt goedgekeurd door de raad. Er worden geen zaken uitgevoerd die niet door de gemeenteraad financieel gedekt zijn.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.