T-491

RIB Verstrekking subsidies sociaal domein

Status

In Q4 2021 wordt de raad geinformeerd over de verstrekking van de subsidies en de uitkomst van de weging.

Toezegging

De raad zal worden geïnformeerd over de verstrekking van de subsidies en de uitkomst van de weging. Daarbij wordt de maatschappelijke agenda als kader gebruikt en vormen de accenten slechts een aanvulling daarop. Bij deze raadsinformatiebrief komt ook een bijlage hoe de beoordeling precies tot stand is gekomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.