T-492

Prioriteiten subsidies sociaal domein

Status

In Q1 2022 wordt een themabijeenkomst georganiseerd.

Toezegging

Jaarlijks wordt de raad in feb/maart betrokken bij de ontwikkelingen in het sociaal domein, op basis waarvan prioriteiten gelegd worden die worden vastgelegd in de programmabegroting. Uiteindelijk krijgen deze prioriteiten ook een plek in subsidie-uitvragen en andere uitvoering.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.