T-495

RIB gemaakte keuzes snelfietsroute

Status

Update oktober: november 2021

Toezegging

Daarnaast wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de keuzes van het college en de uitwerking daarin (over oversteekplaatsen Minkema/Steinhagense en keuze tussen VRI) Daarin wordt ook duidelijk aangegeven welke alternatieven er zijn. Mocht de raad het nodig achten, kan deze raadsinformatiebrief nog geagendeerd worden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.