T-497

RIB Stand van zaken strategische heroriëntatie

Status

Opzet nagenoeg gereed. Mede vanwege het vakantiereces zal resultaat eind augustus/begin september aangeboden worden

Toezegging

Voor het zomerreces komt er een stand van zaken over de strategische heroriëntatie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.