T-499

Betrekken wijk- en dorpsplatforms bij participatiekader 2.0

Status

Update november 2021: In 2022 wordt gestart met de doorontwikkeling van het participatiekader (zodra een participatieadviseur is geworven).

Toezegging

Wethouder De Regt zegt toe bij het opstellen van het participatiekader 2.0 ook dorps- en wijkplatforms te betrekken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.