T-503

Publieksversie participatiekader

Status

Update november 2021: aan de toegankelijke versie wordt op dit moment gewerkt. Naar verwachting is deze voor het eind van het jaar klaar.

Toezegging

Daarnaast zegt hij toe dat er een toegankelijke (publieks)versie van het Participatiekader zal worden opgesteld voor inwoners nadat het Participatiekader is vastgesteld door de raad.
Uit notitie 'toekomst van het participatiekader': Als de raad het Participatiekader vast heeft gesteld, ontwikkelen we een aantrekkelijk vormgegeven en toegankelijke versie van het kader en de toolbox die online beschikbaar is voor organisatie, raad en samenleving.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.