T-506

Kaders Ferm Werk 2022

Status

In oktober wordt de raad d.m.v. een RIB geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. de voortgang van de bestuursopdrachten.
Update oktober: De raad heeft de RIB met nummer D/21/037792 (Stand van zaken bestuursopdrachten Ferm Werk) ontvangen.

Toezegging

Mevrouw Franken (Progressief Woerden) stelt raadsvragen aan het college over kaders voor Ferm Werk 2022.
Wethouder Becht beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe uiterlijk oktober van dit jaar een raadsinformatiebrief naar de raad te sturen waarin o.a. wordt ingegaan op de voortgang van de bestuursopdrachten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.