T-507

Vrijstelling gemeentelijke belastingen

Status

Update oktober: Dit zal gebeuren bij de aangekondigde motie vreemd van STERK Woerden over kwijtschelding.

Toezegging

De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt een raadsvraag aan het college over vrijstelling van gemeentelijke belastingen.
Wethouder De Regt beantwoordt de vraag namens het college. Hij geeft aan dat het verzoek van de heer Bakker enig uitzoekwerk vergt en zegt toe hier later op terug te komen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.