T-511

Statusupdate Afghaanse vluchtelingen

Status

Komt aan de orde op de thema-avond op 18 november 2021

Toezegging

Mevrouw De Mooij (WeDo politiek) stelt raadsvragen over Afghaanse vluchtelingen.
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college en zegt toe tijdens bespreking van de raadsinformatiebrief over de stand van zaken van opvang asielzoekers en huisvesting statushouders tijdens de Thema-avond van 18 november een update te zullen geven over de landelijke situatie rond Afghaanse vluchtelingen op dat moment.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.