T-515

Besteding extra gelden Jeugdzorg

Status

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe dat in het eerste kwartaal van 2022 een raadsvoorstel komt over de besteding van de extra gelden voor jeugdzorg.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.