T-519

Oplossing dekkingstekort Grex

Status

Toezegging

Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de jaarrekening heeft laten zien dat wat betreft de grondexploitaties de risico’s groter zijn dan de reserve en er onvoldoende dekking is en vraagt welke oplossing de wethouder hiervoor ziet. Wethouder De Regt toe de raad hierover een voorstel te zullen doen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.