O-31

Wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid. In de raadsagenda past dit onder energieneutraal HHW 2030.

Toelichting

Aangekondigd dat de raad 2x per jaar op de hoogte wordt gehouden van de stand van zaken over de wijkaanpak aansluiting warmtenet Rivierenwijk-Zuid via een RIB. De RIB is in oktober 2020 verstuurd.

Historie stand van zaken

03/06/2020 De gemeenteraad heeft op 3 juni 2020 besloten € 210.368 te onttrekken uit de reserve “projecten leefomgeving en voorzieningen’ om in te zetten voor de projectgebonden kosten voor de wijkaanpak Rivierenwijk-Zuid Aardgasvrij 2020 t/m 2023.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.