O-38

Bestemmingsplan Zuid (HHW)

Toelichting

Actualisatie.

Actuele stand van zaken

2/2/2021: via een RIB Bij20-1030 bent u over het voorontwerpbestemmingsplan geïnformeerd.

Historie stand van zaken

20/10/2020 SvZ is voorontwerp HHW Zuid wordt in januari 2021 opgeleverd. Daarna volgt het traject: ter inzagelegging en het vaststellen door de raad. Planning wordt aangepast zodra goed inzichtelijk.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.