T-14

Toezegging regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Toelichting

Wethouder Groot zegt toe het Uitvoeringsplan Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023 in het eerste kwartaal van 2021 naar de raad te sturen

Actuele stand van zaken

2/2/2021: voor een bespreking met uw raad over het uitvoeringsplan wordt via het presidium een avond ingepland.

Historie stand van zaken

7/12/2020: Op maandagavond 7 december is er een informatieavond gehouden over de probleemanalyse van de regiovisie. Hiermee is deze toezegging afgedaan.

27/10/2020: aanvullend In kwartaal 1 van 2021 zal de wethouder de uitkomsten van de probleemanalyse en de opzet van het uitvoeringsplan aan de raad voorleggen voor opmerkingen. Daarbij kunnen door de raad ook aanvullingen op het uitvoeringsplan gemaakt worden
voor lokale acties

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.