T-4

Evenementenbeleid. Past in de raadsagenda onder "terugdringen bureaucratie".

Toelichting

N.a.v. de bespreking van het raadsvoorstel over de begroting 2019: het evenementenbeleid wordt in 2019 tussentijds geëvalueerd. Qua planning aansluiting zoeken bij de motie.

Actuele stand van zaken

25/08/2020 In de RIB (Bij20-414) wordt u nader geÏnformeerd over de evaluatie en de vervolgstappen.

Historie stand van zaken

12/06/2020 het proces heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis. Een RIB in samenhang met de Motie Heerhugowaard bruist van de evenementen, wordt u na de zomer toegezonden
03/03/2020: zie toelichting bij motie Heerhugowaard bruist van evenementen.
28/5/2019: er is een langere doorlooptijd nodig. Het is nog onduidelijk of het in de commissie/raad komt met een voorstel of dat het via een RIB gaat en wanneer we dit kunnen verwachten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.