M-01

Monitoringgroep (Organisatiekaders sociaal domein SWW) (Streekbelangen)

- De realisatie van de circa 30 vervangende plaatsen te dekken uit de verkoopopbrengst van het huidige gemeentehuis.

Stand van Zaken

Afgerond 1-7-2014. Van januari t/m april 2015 heeft een groep raadsleden in de kaderwerkgroep sociaal domein de monotoring en de kaderstelling uitgewerkt. Deze raadswerkgroep heeft in de raad van 19 mei 2015 decharge gekregen voor de werkzaamheden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.