Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente stichtsevecht - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 3030
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
A-01 30 jan 2018 Gemeenteraad Uitbreiding tuinbouwweg 29 Maarssen (Lokaal Liberaal e.a.) Amendement januari 2018 aangenomen verwerkt details
A-02 31 jan 2018 Gemeenteraad Bouwhoogte Politiebureaulocatie (VVD) Amendement januari 2018 aangenomen details
A-03 6 mrt 2018 Gemeenteraad Zuilense Vecht (ChristenUnie-SGP) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-04 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 1 (VVD e.a.) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-05 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 2 (VVD e.a.) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-06 2 okt 2018 Gemeenteraad Problematische eenzaamheid bestrijden (GroenLinks e.a.) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-07 2 okt 2018 Gemeenteraad Beleidsplan vitaal platteland (CDA e.a.) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-08 2 okt 2018 Gemeenteraad Sportinvesteringsfonds (CDA e.a.) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-09 2 okt 2018 Gemeenteraad Inburgering (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-10 2 okt 2018 Gemeenteraad Ondernemersklimaat (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-11 2 okt 2018 Gemeenteraad Verzorgingshuis Maarssenbroek (ChristenUnie-SGP) Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-12 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Het wijzigen van dag bij punt 4 Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-13 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Behouden inspreekrecht in de raad Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-14 3 apr 2019 Gemeenteraad Toegankelijkheid van horecavoorzieningen Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-15 7 mei 2019 Gemeenteraad Sociale woningbouw en evenwichtige opbouw Atlantische buurt Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-16 1 jul 2019 Gemeenteraad Rol en positie van de raad Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-17 1 jul 2019 Gemeenteraad Kern-gezond leven Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-18 1 jul 2019 Gemeenteraad Schrappen woord 'grote' bij infractructuur Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-19 1 jul 2019 Gemeenteraad RES Regionale Energiestrategie en 'Van het gas los' Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-20 1 jul 2019 Gemeenteraad Participatie jeugd Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-21 1 jul 2019 Gemeenteraad Verduurzaming bestaande woonvoorraad 2e aanpassing Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-22 1 jul 2019 Gemeenteraad Verdeling woningen Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-23 9 jul 2019 Gemeenteraad Ontkoppelen wijken van het gas Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-24 1 okt 2019 Gemeenteraad Burenbonus groene daken Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-25 1 okt 2019 Gemeenteraad Regionale belanghebbenden Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-26 1 okt 2019 Gemeenteraad Capaciteit infrastructuurnetwerke Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-27 12 nov 2019 Gemeenteraad Verduurzaming gebouwen Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-28 12 nov 2019 Gemeenteraad Woningaantallen Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-29 12 nov 2019 Gemeenteraad Waterrobuustheid Amendement oktober 2020 aangenomen details
A-30 12 nov 2019 Gemeenteraad Visie op kerkgebouwen Amendement oktober 2020 aangenomen details
M-01 1 jul 2014 Gemeenteraad Koops Monitoringgroep (Organisatiekaders sociaal domein SWW) (Streekbelangen) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-02 8 jul 2014 Gemeenteraad Koops Cliëntenparticipatie-Participatieverordening (D66 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-03 28 okt 2014 Gemeenteraad Witteman Locatie vergaderingen gemeenteraad Stichtse Vecht - (D66 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-04 28 okt 2014 Gemeenteraad De Groene Maximumsnelheid en verkeersveiligheid N402 (CDA) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-05 11 nov 2014 Gemeenteraad Balemans Preventieprojecten Sociaal Domein (CDZ) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-06 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Nee - tenzij voor bouw nieuwe recreatieparken (PvdA e.a) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-07 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Ontwikkeling van Het Kwadrant - Maarssenbroek (D66 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-08 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Snelheidsbeperking N230 - Zuilense Ring (PvdA) Motie oktober 2020 overgenomen door college afgedaan details
M-09 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Verkeersveiligheid Kerkweg (D66 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-10 25 nov 2014 Gemeenteraad Witteman Herstel naar wettelijke benaming raadscommissie (Maarssen 2000) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-11 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Openbare toiletten op station Breukelen (Breukelen Beweegt) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-12 16 dec 2014 Gemeenteraad Van Dijk Economische Visie SV 2025 - Vestigingsmogelijkheden op-bij Corridor (PvdA) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-13 16 dec 2014 Gemeenteraad De Groene Economische Visie SV 2025 - Verhuizing ALDI (VVD e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-14 3 mrt 2015 Gemeenteraad De Groene Beëindigen Quick Scan Keyseryck (Breukelen) (VVD e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-15 31 mrt 2015 Gemeenteraad Van Dijk Uitplaatsingsonderzoek Greif (D66 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-16 31 mrt 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Onderzoek naar een nieuwe ontsluiting van Greif op de N201 (PvdA e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-17 19 mei 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen (D66 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-18 19 mei 2015 Gemeenteraad De Groene Oost-Kanaaldijk (Lokaal Liberaal) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-19 23 jun 2015 Gemeenteraad Witteman Organiseren jaarlijkse gedecoreerden dag (Lokaal Liberaal) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-20 23 jun 2015 Gemeenteraad De Groene Geen schaliegasboringen (GroenLinks e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-21 23 jun 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Leer- werkplekken op bouwprojecten (GroenLinks e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-22 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Dijk Aanpak verzekerden premieachterstand (VVD e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-23 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Benutting Huisraadregeling door ouderen (PvdA e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-24 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Herplaatsen halfpipe op Sportpark de Heul Loenen (Stichtse Vecht Beweegt) Motie oktober 2020 ingetrokken afgedaan details
M-24-2 2 dec 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Beleid voor historische buitenplaatsen Motie oktober 2020 overgenomen door college afgedaan details
M-25 12 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Herhuisvesting verenigingen i.v.m. afstoten gem. vastgoed (Lokaal Liberaal) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-26 26 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Aanwijzing jongeren ontmoetingsplaats openbaar gebied (Stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-27 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Merenhoef (Het Vechtse Verbond) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-28 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Vaststelling Landelijk Gebied West 1e herziening (Streekbelangen) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-29 31 jan 2017 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Woningbouw vierde kwadrant Kockengen (CDA e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-30 4 apr 2017 Gemeenteraad Witteman Opschorten termijnen tbv de onderzoekscommissie (D66 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-31 27 jun 2017 Gemeenteraad Van Dijk Versterking gebiedsgericht werken (PvdA e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-31-a 27 jun 2017 Gemeenteraad Socale cooperatie van start Motie oktober 2020 overgenomen door college afgedaan details
M-32 27 jun 2017 Gemeenteraad Scholingbudget Gemeenteraad 2018-2022 (Lokaal Liberaal e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-33 4 apr 2017 Gemeenteraad Onderzoek Bp Landelijk Gebied Noord (stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-34 26 sep 2017 Gemeenteraad Van Dijk Monitor Re-integratie instrumenten (PvdA e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-35 26 sep 2017 Gemeenteraad Voortgang nota Een Sterke basis (Maarssen 2000 e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-36 7 nov 2017 Gemeenteraad Klomps Oplaadpunten voor elekrische auto's en fietsen (Groen Links e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-37 7 nov 2017 Gemeenteraad Gahandicaptenparkeerplaats dekken uit Wmo (CDA e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-38 7 nov 2017 Gemeenteraad Tekstuele verslagen raad en commissie Christen Unie-SGP Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-39 7 nov 2017 Gemeenteraad Klomps Zuilense Ring (NRU) (Groen Links e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-40 30 jan 2018 Gemeenteraad Westbroekse Binnenweg 86-88 Maarssen (Lokaal Liberaal) Motie januari 2018 aangehouden afgedaan details
M-41 6 mrt 2018 Gemeenteraad Stopzetten inzet afvalcoaches (Lokaal Liberaal) Motie oktober 2020 aangehouden afgedaan details
M-42 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Intrekking ontwerpbestemmingsplan De Werf (Het Vechtse Verbond) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-43 26 apr 2018 Gemeenteraad Klomps Intrekken toegezegde subsidies door Prov. Utrecht (Streekbelangen e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-44 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt De nationale en de gemeentelijke vlag (PVV) Motie oktober 2020 aangehouden afgedaan details
M-45 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Grondwet artikel 1 (Streekbelangen e.a.) Motie oktober 2020 aangehouden afgedaan details
M-46 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Visuele vertaling nieuwe raadzaal (VVD e.a.) Motie oktober 2020 aangehouden afgedaan details
M-47 10 jul 2018 Gemeenteraad Klomps Scholierenlijn Gouda (ChristenUnie-SGP e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Uitbreiding Zandpad 76 (Breukelen) Bp Rondom de Vecht (VVD e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-49 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Zandpad moet fietsstraat worden (VVD e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-50 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dijk Tent in de wijk (Streekbelangen e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-51 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Bomenonderhoud (Lokaal Liberaal e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-52 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps N201 tussen Amstelhoek en Vreeland (VVD e.a.) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-53 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Verkenning logistieke hub in Stichtse Vecht Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-54 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Dijk Budgetten bestrijding kinderarmoede Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-55 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Aanscherping Collegewerkprogramma Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-56 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-57 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Nieuwe verlichting in (fiets)tunnels Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-58 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Slim vertrouwen Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-59 3 apr 2019 Gemeenteraad Versterken van externe orientatie en positionering Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-59-2 22 okt 2020 Gemeenteraad Klomps Garantie compensatie parkeerplaatsen Dorpsstraat Oost bij eventueel vervallen parkeerplaatsen op huidig parkeerterrein gemeentehuis Loenen Motie oktober 2020 overgenomen door college openstaand details
M-60 3 jun 2019 Gemeenteraad Veneklaas Onderzoek Save Veilig thuis Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-61 3 jun 2019 Gemeenteraad Klomps Wijzigingen vervoersplan U-OV (Qbuzz) voor 2020 Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-62 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de omgevingsvisie van Stichtse Vecht Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-63 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Woonvisie Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-64 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Beperking huursprong Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-65 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Aldi Hazeslinger Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-66 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Transcripties per onderwerp op verzoek voor inwoners met een auditieve beperking Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-67 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-68 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vrijwillige deelname afkoppelen hemelwater Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-69 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Onderzoek rol kernenergie Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-70 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Plan van aanpak RES Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-71 2 okt 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vitaliteit kleine kernen Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-72 2 okt 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Voedselproductie Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-73 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Swipocratie Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-74 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Dag Brandweervrijwilliger Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-75 12 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk Compensatieregeling Eigen Risico Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-76 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Gelijke Stagevergoedingen MBO/HBO/WO Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-77 19 nov 2019 Gemeenteraad Reinders Lachgas is geen lachertje - APV Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-78 29 jan 2020 Gemeenteraad Veneklaas Kernbinding in Loenen aan de vecht Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-79 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Bouwen in Nieuwer ter Aa Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-80 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen 4 bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon in Breukelen Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-81 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie collegewerkprogramma Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
T-01 16 jan 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Vuurwerkvrije gebieden in beeld brengen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-02 30 jan 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Vraag van Maarssen 2000 over areaal beantwoorden Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-03 31 jan 2018 Gemeenteraad Witteman Kosten ambtelijke inzet stembureau Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-04 31 jan 2018 Gemeenteraad Van Dort Plaatsing camera bij vangnet N230 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-05 31 jan 2018 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Plan Bisonspoor - betrokken bewoners gericht uitnodigen Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-06 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Verslag polder Mijnden naar raad sturen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-07 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Wijzigen 'perceel' Oukoop 22 in 'bouwvlak' Oukoop 22 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-08 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Gebruik m² camping op perceel Zandpad 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-09 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Tekst over polder Mijnden stelliger opnemen in voorstel Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-10 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Overlast van aciviteiten op perceel Oukoop 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-11 6 feb 2018 Fysiek Domein Van Dort Raad betrekken bij bestemmingswijziging polder Mijnden Toezegging oktober 2020 doorlopend details
T-12 9 feb 2018 Gemeenteraad Witteman Rechtmatigheid besluit subsidie kinderopvangorganisatie Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-13 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Klomps Voortgang inkoop- en aanbestedingsbeleid en ICT Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-14 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Balemans Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) -ophalen winkelwagentjes Toezegging april 2018 afgedaan details
T-15 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - meer inzicht in processen voor raads- en commissieleden Toezegging juni 2020 openstaand details
T-16 13 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Bp de Werf - geheime stukken ter inzage leggen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-17 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - overzicht houdbaarheidsdatum per soort onderzoek Toezegging juni 2020 openstaand details
T-18 20 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Kwartaalrapportage groenonderhoud Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-19 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Kosten afvalcoaches Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-20 6 mrt 2018 Gemeenteraad Veneklaas Huisvesting sociale organisaties aan de Gaslaan Toezegging april 2018 afgedaan details
T-21 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Antwoord op vraag over onderhoudsverplichting bomen en bermen Toezegging maart 2018 n.v.t. afgedaan details
T-22 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -anti-speculatiebedinging Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-23 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -mw. Van Dijk uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-24 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - maximale bouwhoogte Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-25 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - uitwerken aanvullende zonnestudie Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-26 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - omwonenden uitnodigen Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-27 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - verzoek Maarssen aan de Kook Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-28 29 mei 2018 Gemeenteraad Veneklaas Brief van Platform Jeugdzorg beantwoorden Toezegging juni 2018 afgedaan details
T-29 29 mei 2018 Gemeenteraad Witteman Brieven mw. Jansen agenderen voor cie Fysiek Domein Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-30 12 jun 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Singel 1 - aanscherpen randvoorwaarden anterieure overeenkomsten Toezegging september 2018 afgedaan details
T-31 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-05) naar raad Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-32 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-07) naar raad Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-33 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-12) naar raad Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-34 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-013) naar raad Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-35 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Aanpassing behandeling brief inz.Ambitiedocument + kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-02.a) naar raad Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-36 11 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Actieplan geluid Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-37 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Maarsseveensevaart 90 Toezegging september 2018 afgedaan details
T-38 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Pand mw. Hofland Toezegging september 2018 afgedaan details
T-39 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Ligplaatsen Weersloot Toezegging september 2018 afgedaan details
T-40 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Vechtse Hoeve Toezegging september 2018 afgedaan details
T-41 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Wandelpaden Toezegging september 2018 afgedaan details
T-42 20 sep 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Mediafonds Toezegging december 2018 afgedaan details
T-43 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Aanleg persleiding door Waternet Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-44 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Bouwplannen Kleizuwe 129 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-45 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Siuatie basisschool Ludgerus Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-46 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen hondenbijtincident naar presidium Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-47 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Behandelen en besluitvorming bestemmingsplannen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen kindpakket naar presidium Toezegging november 2018 afgedaan details
T-49 3 okt 2018 Gemeenteraad Van Dijk Plan doel vitaal platteland ter info naar de raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-50 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Optie onderzoeken huisvesting Groenwerk (PAUW) op nieuw afvalscheidingsterrein Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-51 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Verlenging termijn indienen zienswijzen Bp Bisonspoor P2 en P3 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-52 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaatsen - overzicht waren en plaatsen naar raad Toezegging november 2018 afgedaan details
T-53 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaaten - input dorpsraden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-54 16 okt 2018 Informatieve cie Van Dort Nieuwe motie Zuilense Ring Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-55 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Uitbreiding BOA's Toezegging november 2018 afgedaan details
T-56 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Potentiële woningbouwlocaties Toezegging november 2018 afgedaan details
T-57 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Veneklaas Tijdsplanning integrale nota sociaal domein Toezegging november 2018 afgedaan details
T-58 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Kleinsmagelden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-59 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Besparingen op club-en buurthuiswerk en dorpshuizen Toezegging november 2018 afgedaan details
T-60-a 13 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Sturen op effecten en prestaties programmabegroting Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-61 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - service Toezegging november 2019 openstaand details
T-62 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - locatiekeuze Toezegging november 2019 openstaand details
T-63 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - programma van eisen voorleggen aan commissie Toezegging november 2019 openstaand details
T-64 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - terugkomen op overslagstations bij het programma van eisen Toezegging november 2019 openstaand details
T-65 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Bereiken subsidieplafond Initiatievenbudget Sterke Basis in 2019 Toezegging september 2019 afgedaan details
T-66 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Financiering - effect meer preventie beleid Toezegging september 2019 afgedaan details
T-67 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Afspraken inz. 'Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemenen' naar raad . Toezegging september 2019 afgedaan details
T-68 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Regionale werkzaamheden college Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-69 27 nov 2018 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - oude stukken aan raad sturen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-70 27 nov 2018 Fysiek Domein Van Dort Werkbezoek Kockengen Waterproof Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-71 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor - Parkeeronderzoek Toezegging december 2018 afgedaan details
T-72 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - Parkeren bewoners Safari Toezegging december 2018 afgedaan details
T-73 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - consequenties opnieuw ter inzage leggen bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-74 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - raadsvoorstel aanpassen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-75 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - verschil versies parkeerbalans Toezegging december 2018 afgedaan details
T-76 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 -Totaal overzicht plannen naar raad Toezegging december 2018 afgedaan details
T-77 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - (on)mogelijkheden splitsing bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-78 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Mastrigt Bisonspoor P2&P3 Besluitenlijst en stukken naar insprekers Toezegging december 2018 afgedaan details
T-79 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt IVP - de VER aanpassen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-80 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Veiligheidsbeleving ontsluiten naar de raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-81 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Onderzoek naar veiligheidsgevoel in wijk na incident Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-82 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Verkiezingen - inzicht opkomst bevorderende maatregelen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-83 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Tekstvoorstel tbv vraagstelling onderzoek besluitvorming B&W Bp Zogweteringlaan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-84 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Standpunt college brief B11 - vlaggen bevrijders uithangen op 5 mei - naar raad Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-85 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordings brief op B15 -beroepschriftt handhaving Schulp - aan raad sturen. Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-86 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Beantwoordings brief op B13 -fietsstraat Zandpad - aan raad sturen. Toezegging februari 2019 openstaand details
T-87 18 dec 2018 Gemeenteraad Veneklaas Beantwoordingsbrief B14 - transformatie in het sociaal domein - aan raad sturen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-88 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Onderbouwing lokale heffingen Toezegging september 2019 openstaand details
T-89 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Masterclass evenementen organiseren Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-90 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp Ln. V. Nifterlake -speciale dakpannen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-91 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - second opinion over gevolgen ter inzage leggen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-92 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - (on)mogelijkheid opnemen zorgwoningen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-93 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - actuele parkeerbalans Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-94 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - info infrastructuur Maarssenbroek naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-95 15 jan 2019 Fysiek Domein Voorzitter Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen - is begrotingswijziging nodig Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-96 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz overlast scheepvaart beantwoorden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-97 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz bestuurlijke ongerijmdheden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-98 5 feb 2019 Sociaal Domein Veneklaas Toetsen website op wet- en regelgeving en taalgebruik Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-99 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dijk Rol Kansis bij bezetting recreatieschap Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-99-2 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Mogelijke oplossing parkeerproblematiek Bisonspoor Toezegging april 2019 afgedaan details
T-100 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Integraal verkeersonderzoek Maarssenbroek Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-101 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dijk Svz nieuwbouwproject Zwanenkamp Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-102 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - vragen wijkcie beantwoorden Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-103 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - informatieavond plannen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-104 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dijk Collegebesluit planvorming Kuyperstraat Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-105 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas Welke verenigingen zijn aangesloten bij U-Pas Toezegging april 2019 afgedaan details
T-106 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas In gesprek gaan met de Blauwe Reiger (ivm U-Pas) Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-107 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Effecten en consequenties verlenging subsidiebeleid Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-108 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Financiële consequenties voor instellingen wanneer niet wordt geindexeerd Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-109 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Aanbesteding nieuwe applicatie Omgevingskwaliteit Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-110 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - ontkenning gemeente over wijzigingen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-111 12 mrt 2019 Fysiek Domein Van Mastrigt Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - heer Minderman uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-112 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Verklaring dhr. Willig naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-113 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Reactie op reactie dhr Martens naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-114 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Horeca visie - Klachten handhaving, waar en hoe Toezegging april 2019 afgedaan details
T-115 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Ambitieniveau omgevingswet - 1x per kwartaal naar raad Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-116 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Vragen over aanleggen steigers beantwoorden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-117 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordingsbrief A-05 Dierenwelzijn (mrt 19) naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-118 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Invulling vertrek commissieleden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-119 3 apr 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen PVV mbt terrassen beantwoorden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-120 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Evalueren subsidieprogramma Toezegging november 2019 afgedaan details
T-121 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Rekenkamercie betrekken bij subsidiebeleidskader Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-122 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Reactie op verschillen subsidiebedragen kinderboerderijen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-123 9 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Actualisatie woonvisie - beantwoording vragen Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-124 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - lijst projecten naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-125 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - reactie college op advies Theo van Eijk naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-126 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Vragen inzake vergunning evenement Kaatsbaan op Koningsdag Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-127 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Advies motie snelheid en transparantie afhandeling Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-128 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie Koningsdag via RIB naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-129 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Betrekken van belangenorganisaties bij beleidsvoorstellen agenderen voor commissie Toezegging mei 2019 openstaand details
T-130a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-04 (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-09 Handhaving bij Amsterdam-Rijn-Kanaal (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Dijk brief B-13 (april 2019) reminder ruimte-voor-ruimte regeling Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-130d 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt brief B-12 (april 2019) Handhavingsverzoek tegen gebruik hooiberg Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A-2 en A-11 (april 2019) wijzigen in B-categorie Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt brief B-14 (april 2019) Speeltuin Boomstede (was A-02) Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-15 (was A-11) (april 2019) naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-132 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Instrument Burgerinitiatief evalueren Toezegging september 2019 openstaand details
T-133 7 mei 2019 Gemeenteraad Klomps Kosten compensatie parkeerplaatsen Loenen Toezegging september 2019 openstaand details
T-134 7 mei 2019 Gemeenteraad Veneklaas Verslag overleg SAVE/Veilig Thuis + overzicht stappen via memo naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-135 21 mei 2019 Fysiek Domein Voorzitter Vragen mbt woonvisie schriftelijke beantwoorden Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-136 3 jun 2019 Gemeenteraad Voorzitter Verordening Jeugdhulp opnieuw agenderenvoor commissie Toezegging september 2019 afgedaan details
T-137 3 jun 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Trapveldje nabij brandweerpost Nieuwer ter Aa Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-138 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: raad informeren over kredietoverschrijdingen Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-139 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: aanbevelingen accountant overnemen Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-140 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: informatieve commissie over afval Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-141 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: verbeterplan inkoop Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-142 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: beantwoording vragen van Het Stichtse Verbond Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-143 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: passage pagina 8 verduidelijken Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-144 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: kerkenvisie Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-145 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: subsidiescan delen met raad Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-146 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:welke gemeenten ondernemen acties tegen eenzaamheid Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-147 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:uitnodiging gesprek met mantelzorgers Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-148 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: maken van kosten-batenanalyse Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-149 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen over brug in Breukelen beantwoorden Toezegging juli 2019 openstaand details
T-150 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dijk RIB over eikenprocessierups Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-151 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Gesprekken met projectontwikkelaars over bovengrens woningen Toezegging september 2019 doorlopend details
T-152 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Beantwoorden vraag ChristenUnie-SGP over woningbehoefte per kern Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-153 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Kijken naar de mogelijkheid om 800 woningen sociaal en economisch binding te geven Toezegging september 2019 afgedaan details
T-154 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Betrokkenheid raad bestuurtafels U16 Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-155 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Motie M-7 in het project 'Duidelijke Taal' Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-156 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vóór de begrotingsbehandeling informatieve commissie over afval Toezegging september 2019 afgedaan details
T-157 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Memo buitensportaccommodatie naar raad Toezegging september 2019 afgedaan details
T-158 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Presidium vragen privatisering buitensportaccommodaties te agenderen Toezegging september 2019 afgedaan details
T-159 10 sep 2019 Fysiek Domein Van Dijk Burenbonus en situatie in Maarssenbroek Toezegging september 2019 afgedaan details
T-160 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Mogelijke maken van particuliere bouwinitiatieven agenderen voor commissie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-161 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief A-18 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-162 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-02 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-163 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-01 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-164 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Ondertekenen pact ouderenzorg Toezegging april 2020 afgedaan details
T-165 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Uitvoeringsplan naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-166 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dort Afspraak maken met dhr. Bon Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-167 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - welke contacten en wanneer met Provincie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-168 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - formulering toestaan permanente bewoning in visie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-169 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - gesprek aangaan met bewoners Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-170 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - technnische vragen beantwoorden Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-171 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - aan het raadsvoorstel een foto toevoegen Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-172 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - de raad schriftelijk informeren over inrichting Box Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-173 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - dorpsraden informeren over initiatief Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-174 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - raad informeren over gebruik Box Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-175 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Klomps Kijken naar de mogelijkheid voor woonbootbewoners om afvalcontainer te behouden Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-176 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Actueel onderhoudsprograma bij begroting 2021 Toezegging april 2020 openstaand details
T-177 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Wethouder in gesprek met raad over groen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-178 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Faciliteren commissie over speeltuinen Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-179 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Notitie aan raad over wie wij als Stichtse Vecht willen zijn Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-180 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Overzicht uitgestelde projecten ivm stikstofuitspraak RvS aan raad sturen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-181 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief B-04 (okt. 2019) van Dorpsraad Nieuwer ter Aa in commissie bespreken Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-182 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk Notitie Scheendijk: welke legakker wel of geen permanente bewoning Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-183 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk BP Rondom de Vecht - Memo over dilemma één bouwvlak verdeeld over meerdere eigenaren Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-184 26 nov 2019 Sociaal Domein Veneklaas Inkoop Jeuggdhulp en Wmo belegeleiding - Commissie op de hoogte houden inz. Inkoopstrategie en aanbesteding Toezegging oktober 2020 doorlopend details
T-185 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - toevoegen dat budget leidend is Toezegging december 2019 openstaand details
T-186 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - voorstel college voor de raad Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-187 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - in cie Bestuur & Financiën bespreken invulling en informatie door het college aan de raad Toezegging januari 2020 openstaand details
T-188 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - meerdere scenario's voor het lint naar raad Toezegging maart 2021 openstaand details
T-189 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - meerder varianten mix van woningen naar raad Toezegging maart 2021 openstaand details
T-190 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - Utrechtse ecologiebeleid naar raad Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-191 3 dec 2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Rekenkamerrapport - hoe wordt de raad periodiek geinformeerd Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-192 3 dec 2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Openstaande moties en toezeggingen portefeuillehouder Van Mastrigt en Klomps Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-193 4 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - sheet met afspraken ontwikkelaars naar raad Toezegging december 2019 afgedaan details
T-194 4 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - addendum woonbehoefteonderzoek Toezegging december 2019 afgedaan details
T-195 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Financiering viering 75 jaar bevrijding in 2020 Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-196 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A14, A-20 en A-22 (ingekomen stukken nov. 2019) verplaatsen naar B-categorie Toezegging december 2019 afgedaan details
T-197 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Afwezigheid college trajectaanpak Zuilense Ring Toezegging december 2019 afgedaan details
T-198 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Antw. op brief B-02 (dec.2019) inz. Transparantie en publicatie WOB verzoeken naar raad Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-199 17 dec 2019 Gemeenteraad Veneklaas Voortgang woningbouwopgave 2x per jaar naar raad Toezegging oktober 2020 doorlopend details
T-200 7 jan 2020 Fysiek Domein Van Dijk Bomen in de Keizerskroon en Stinzenlaan: achterstallig onderhoud bekijken Toezegging april 2020 afgedaan details
T-201 7 jan 2020 Fysiek Domein Van Dijk Raad via RIB informeren over uitkomst consultatie bij de ondernemers over het Programma Economie 2020-2023 Toezegging februari 2020 afgedaan details
T-202 14 jan 2020 Fysiek Domein Veneklaas Resultaat klankbordgroep voor ontwerp Harmonieplein voorleggen aan cie Fysiek Domein Toezegging maart 2021 openstaand details
T-203 14 jan 2020 Fysiek Domein Klomps In informatieve cie. Raad meenemen in uitvoeringstraject bij OdrU Toezegging december 2020 openstaand details
T-204 14 jan 2020 Fysiek Domein Klomps Plan Dorpsraad Nieuwer ter Aa meenemen als casus voor Provinciale Omgevingsvisie Toezegging maart 2020 openstaand details
T-205 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon - reactie aan bewoners naar raad Toezegging februari 2020 afgedaan details
T-206 3 mrt 2020 Gemeenteraad Van Dijk Vestiging Islamitisch Centrum Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-207 3 mrt 2020 Gemeenteraad Reinders Garantstelling golfclub Loenen - Gewijzigd Treasurystatuut naar raad Toezegging april 2020 openstaand details
M-82 3 mrt 2020 Gemeenteraad Vorming meerderheidscoalitie Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-83 3 mrt 2020 Gemeenteraad Veneklaas Iedereen doet mee Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-84 3 mrt 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Harmoniseren lengte vaartuigen in buitengebieden rivier de Vecht Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-85 3 mrt 2020 Gemeenteraad Klomps Trap-op-trap-af Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
T-208 11 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken - instellen burgerpanel + planning Toezegging augustus 2020 afgedaan details
T-209 11 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken -discussiestuk opstellen overde aanbevelingen Toezegging augustus 2020 afgedaan details
T-210 19 mei 2020 Bestuur & Fin. Reinders Voorlopige jaarstukken VRU - bestemmingsreserve en fin. consequentie bij geen kadernota Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-211 20 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Procedure Watertoren Breukelen schriftelijk toelichten Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-212 20 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Watertoren Breukelen - Nota beantwoording zienswijze naar raad Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-213 20 mei 2020 Fysiek Domein Klomps RIB naar raad met svz beleid vastgoed Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-214 26 mei 2020 Informatieve cie Van Dijk RES - Schriftelijke vraag inzake bod van 1,8 Twh Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-215 26 mei 2020 Informatieve cie Van Dijk RES - Overzicht van data naar commissie Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-216 2 jun 2020 Gemeenteraad Reinders Brief A-09 (Vluchtelingenwerk) verplaatsen van cat.A naar B Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-217 3 jun 2020 Gemeenteraad Klomps Deugdelijk OV voor Planetenbaan en Kwadrant Toezegging januari 1970 openstaand details
M-86 3 jun 2020 Gemeenteraad Veneklaas Integraal Beleidskader Sociaal Domein Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-87 9 jun 2020 Gemeenteraad Klomps Nieuwe kaders voor route duurzaamheid Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-88 3 jun 2020 Gemeenteraad Veneklaas Openbaren inclusieve toiletten Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
T-217b 30 jun 2020 Bestuur & Fin. Van Dijk De raad informeren over effecten coronacrisis. Toezegging september 2020 afgedaan details
T-218 7 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Addendum op CWP - ingaan op knelpunten in formatie op alle beleidsterreinen Toezegging november 2020 openstaand details
T-219 7 jul 2020 Gemeenteraad Veneklaas Addendum op CWP - schriftelijke reactie op vraag voor gift voor mantelzorgers Toezegging september 2020 afgedaan details
T-220 8 jul 2020 Gemeenteraad Van Dijk Individuele studietoeslag - bericht aan studenten over uitleg nieuwe regeling Toezegging september 2020 afgedaan details
M-89 7 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Addendum op collegewerkprogramma Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-90 8 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Behoud dorpshuizen en wijkcentra Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-91 8 jul 2020 Gemeenteraad Van Dijk Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag Motie oktober 2020 aangenomen afgedaan details
M-92 14 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit Haagstede Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-93 14 jul 2020 Gemeenteraad Reinders Geef Horeca Stichtse Vecht meer ruimte voor periode terrassenseizoen 2020 Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-94 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-95 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-96 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Beperken cumulatie geluidseffecten Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
T-221 14 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Vraag inz.instellen van een burgerpanel schriftelijk beantwoorden Toezegging september 2020 afgedaan details
T-222 14 jul 2020 Gemeenteraad Van Dijk Raad informeren over regels terrassen Toezegging september 2020 afgedaan details
T-223 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Als onderdeel naar Omgevingsvisie toe met raads-leden startdocument opstellen mbt identiteitsvraag Toezegging september 2020 openstaand details
T-224 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Kostenopzet maken voor het verstrekken van veiligheidscijfers op buurtniveau Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-225 31 aug 2020 Gemeenteraad Van Dijk Verlichting in de tunneltjes Toezegging september 2020 openstaand details
T-226 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Het waarom van de onveiligheid en de onrust in een breder perspectief op papier zetten. Toezegging september 2020 openstaand details
T-227 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Veiligheid - In de aanloop naar de programmabegroting met concrete voorstellen komen Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-228 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Alle overige (technische) vragen schriftelijk beantwoorden vóór de extra informatieve commissievergadering. Toezegging september 2020 afgedaan details
T-229 8 sep 2020 Fysiek Domein Klomps Criteria grootschalige zonne-energie Toezegging september 2020 openstaand details
T-230 15 sep 2020 Bestuur & Fin. Reinders Organiseren Informatieve ie over klachtenmanagement en dienstverlening Toezegging december 2020 openstaand details
T-231 16 sep 2020 Fysiek Domein Van Dijk Communicatie mbt openbare verlichting Toezegging maart 2021 openstaand details
T-232 16 sep 2020 Fysiek Domein Van Dijk Afstemming provincie mbt verlichting in tunneltjes Toezegging november 2020 openstaand details
T-233 16 sep 2020 Fysiek Domein Van Dijk Technische vragen schriftelijk beantwoorden Toezegging september 2020 afgedaan details
T-234 29 sep 2020 Gemeenteraad Reinders Weth. Van Dijk in gesprek over indeling standplaatsen markt Breukelen Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-235 29 sep 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Oplossingen en ontwikkeling brug Bergseweg Toezegging november 2020 openstaand details
T-236 29 sep 2020 Gemeenteraad Reinders Stukken Bp Rondom de Vecht Toezegging juni 2021 openstaand details
T-237 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Rol welstandscommissie RES Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-238 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - OOGO bijeen Toezegging januari 2021 openstaand details
T-239 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - raad informeren bij uitbreiding Toezegging januari 2021 openstaand details
T-240 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - evaluatie beleidskader Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-241 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - rol raad bij kaderstelling Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-242 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Dijk Puntverlichting Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-243 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Dijk Advies inwinnen bij Platform Gehandicapten SV mbt Beleidsplan openbare verlichting Toezegging maart 2021 openstaand details
T-244 30 sep 2020 Gemeenteraad Reinders Plan van aanpak oneigenlijk woongebruik Toezegging december 2020 openstaand details
T-245 30 sep 2020 Gemeenteraad Reinders Oneigenlijk woongebruik agenderen voor commissie Toezegging oktober 2020 afgedaan details
M-97 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Besluitvorming RES U16 (M21-1) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-98 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid (M21-2) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-99 29 sep 2020 oktober 2020 details
M-99 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Verbieden windturbines gebieden rond het Gein, Vechtgebied en Hollandse waterlinie (M21-8) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-100 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Bod RES regio (M21-9) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-101 30 sep 3030 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (M19-1) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-102 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Dijk Beleidsplan Openbare verlichting (M23-1) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-103 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Dijk Licht in de duisternis (M23-2) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-104 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Brief afschaffen verhuurdersheffing (M24-1) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-105 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Welke sporter verdient een podium? (M-25-1) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
M-106 30 sep 2020 Gemeenteraad Reinders Korte metten met oneigenlijk woongebruik (M26-1) Motie oktober 2020 aangenomen openstaand details
T-246 6 okt 2020 Fysiek Domein Van Liempdt Stand van zaken van M-71 Vitaliteit kleine kernen en M-72 Voedselproductie; Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-247 6 okt 2020 Fysiek Domein Van Liempdt Opnieuw agenderen in commissies de lijsten openstaande moties en toezeggingen Toezegging december 2020 openstaand details
T-248 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Tekening bedijventerrein De Werf aanpassen Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-249 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Ambassadeursrol OVSV Toezegging januari 2021 openstaand details
T-250 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Vraag uitsterfconstructie Gasten-Noord beantwoorden Toezegging november 2020 openstaand details
T-251 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Vraag parkerkeerproblemen Portengense Brug beantwoorden Toezegging november 2020 openstaand details
T-252 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk S.v.z. Toezegging 182 Legakkers Scheendijk Toezegging november 2020 openstaand details
T-253 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Toezegging november 2020 openstaand details
T-254 14 okt 2020 Fysiek Domein Klomps Door de sportraad aangehaalde technische fouten aanpassen in het MFA Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-255 14 okt 2020 Fysiek Domein Klomps Vraag over onderhoud aula's begraafplaatsen beantwoorden Toezegging november 2020 openstaand details
T-256 14 okt 2020 Fysiek Domein Klomps Verkeersveilige maatregelen bij Ludgerusschool en parkeren omwonenden Toezegging oktober 2020 openstaand details