M-131

Meer aanjagen vergroenen tuinen en straten (M 6.5) (GL e.a.)

inwoners uit te nodigen om hun tuin of straat te vergroenen door tegels te verwijderen door een actieve be-nadering, bijvoorbeeld op wijkniveau.

Stand van Zaken

Update 29.8.22: In de raad van 21 december 2021 zijn wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 (APV) vastgesteld, waardoor het mogelijk is geveltuintjes aan te leggen.
Het college heeft op 22 maart 2022 de “Nadere regels geveltuintjes’, als onderdeel van het voorstel Zelfbeheer van adoptiegroen gemeente Stichtse Vecht vastgesteld.
Geveltuintjes mogen nu door bewoners zonder vergunning aangelegd worden. Informatie kunnen bewoners vinden op de gemeentewebsite “groen zelf doen” .‘Ook stimuleren we de aanleg van geveltuinen door bewoners, door het ophalen van tegels en zand en het maken van goede kantopsluitingen. Hierdoor blijven ook onze stoepen in de openbare ruimte netjes. Dit doen we niet op individuele basis, maar alleen als bewoners zich zelf organiseren en een groot deel van een straat aangeeft geveltuinen te willen. Voor maart 2023 staat een bomenactie op de planning. De motie is hiermee afgedaan. Update 17-1-2022: In Q1 2022 onderzoeken we met groen en communicatie wat er nodig is om uitvoering te geven aan deze motie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.