T-215

RES - Overzicht van data naar commissie

De commissie krijgt een overzicht van data, zowel van RES, REP en Omgevingsvisie

Stand van Zaken

2-7: afgedaan via RIB 50 Special U10

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.