M-58

Slim vertrouwen (PvdA e.a.)

1. Stimulansz en/of Maatsch. Organisaties met uitkeringsgerechtigden meewerken of meedenken over teksten van standaard beschikkingen van WenI. 2. Nagaan hoe inzichten uit onderzoek van professor Hertogs geïmplementeerd kan worden binnen WenI. 3. Hierover voor 1-9-2019 met een notitie of RIB naar de Raad en ter kennisgeving op agenda cie SD

Stand van Zaken

Is op 19-9-2019 met RIB #60 afgedaan

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.