T-144

Kadernota 2020: kerkenvisie

Bekijken of we gebruik kunnen maken van de passage in de meicirculaire.

Stand van Zaken

In de raad van 12-1-2-19 is de motie Visie op Kerkgebouwen aangenomen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.