M-81

Evaluatie collegewerkprogramma Streekbelangen e.a.)

de voorgenomen evaluatie volgende genoemde tekst in het CWP op zo kort mogelijke termijn alsnog met de fracties uit te voeren. De resultaten daarvan aan de Raad ter kennis te brengen. De door de fracties ingebrachte evaluatie punten te voorzien van een zienswijze door het College. Evt wijzigingvoorstellen op het CWP aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen.

Stand van Zaken

Het college heeft in het eerste kwartaal van 2020 alle fracties uitgenodigd voor een gesprek over de evaluatie van het CWP. De resultaten hiervan zijn betrokken bij het gewijzigde CWP dat op 7 juli door de raad is vastgesteld. Hiermee is de motie afgedaan.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.