T-186

Plan van aanpak RES - voorstel college voor de raad

Het college komt ongeveer in maart 2020 met een voorstel voor de raad over de opgave voor Stichtse Vecht.

Stand van Zaken

Economie en Duurzaamheid (Valesca van den Bergh) Behandeld in de cie Fysiek Domijn 8-9-2020 - agendapunt 3

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.