T-118

Invulling vertrek commissieleden

Het Presidium vragen hoe invulling gegeven kan worden aan het vertrek van commissieleden.

Stand van Zaken

Beproken in het presidium van 11 november 2019: aan commissieleden wordt bij hun vertrek een bedankbrief gestuurd door de burgemeester.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.