M-139

Opkoopbescherming (M 33.1 - VVD e.a.)

1. Te komen met een concreet voorstel voor de invoering van de Opkoopbescherming dat in lijn
is met de voorstellen van de omringende omvangrijke gemeenten en zoveel als mogelijk een
waterbedeffect zal voortkomen.
2. Dit voorstel eerder of gelijktijdig met de omringende omvangrijke gemeenten ter
besluitvorming naar de raad te brengen.

Stand van Zaken

Update 5-7-2022: behandeld in de raad van 5-7-2022 De motie is hiermee afgedaan. Update 21-2-2022: voorstel in de 1e raad na de verkiezingen (mei of juni)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.