M-102

Beleidsplan Openbare verlichting (M23-1) (VVD e.a.)

voor eind 2020 te komen met een startnotitie voor een nieuw en te actualiseren GVVP;
2. voor eind 2020 een inventarisatie te maken van de veelvuldig gebruikte fietsroutes door schoolgaande jeugd, oversteekplaatsen voor fietsverkeer en oversteekplaatsen bij rotondes voor fietsverkeer en deze te beoordelen op verkeersveiligheid;
3. uiterlijk eind 2021 met een uitgewerkte inventarisatie te komen welke oversteekplaatsen/rotondes gebaat zijn bij bijvoorbeeld aanvullende (knipper)verlichting ter vergroting van de veiligheid;
4. op basis van deze inventarisatie uiterlijk eind 2021 te komen met een voorstel van uitbreiding van de openbare verlichting om de veiligheid te vergroten, waarbij expliciet de drukke rotonde bij Woonzorgcentrum Merenhoef in overweging wordt meegenomen bij een beoordeling of dit moeten worden voorzien van knipperverlichting

Stand van Zaken

Update 1-12-2021: In Q4 2021 is een verbeterde startnotitie opgesteld die beter voldoet aan de eisen van dit moment. Door een ernstig gebrek aan ambtelijke capaciteit was de notitie vertraagd en inmiddels achterhaald. De vernieuwde notitie is inmiddels in concept gereed en ook een plan van aanpak (tem behoeve van de organisatie) is in concept gereed. In de maand december worden de puntjes op de i gezet zodat in januari de stukken in procedure kunnen worden gebracht.
Update 13-09-2021: in het vierde kwartaal wordt een startnotitie voor een op te stellen mobiliteitsplan (GVVP) voorgelegd aan het college. In het 1e kwartaal van 2022 zal de raad via een RIB worden geïnformeerd over de aanpak. Overige acties zullen opnieuw op de agenda verkeer worden ingepland.
Update 8-7-2021: de motie wordt betrokken bij het mobiliteitsbeleid. In 2022 wordt dit beleid in Q 3 aan de raad voorgelegd. Een startnotitie in 2021 Q3.
Stand van zaken 8-7-2021: Die notitie ligt in concept gereed, het collegevoorstel erbij is nog niet klaar. Het betreft het collegevoorstel ‘startnotitie nieuw mobiliteitsbeleid’. Wordt op zijn vroegst in september aan de commissie Fysiek Domein en de gemeenteraad voorgelegd.
26-11-2020: de motie wordt betrokken bij het mobiliteitsbeleid. In 2021 wordt dit beleid in Q 4 aan de raad voorgelegd. Een startnotitie in Q1.
Stand van zaken 16-12-2020: Die notitite ligt in concept gereed, het collegevoorstel erbij is nog niet klaar. Het betreft het collegevoorstel ‘startnotitie nieuw mobiliteitsbeleid’. Wordt op zijn vroegst in maart aan de commissie Fysiek Domein en de gemeenteraad voorgelegd, daardoor is ook de afhandeling van de motie vertraagd.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.